fbpx

smejo

Človek, aby bol úspešný, nemusí byť špecialista na všetko. Stačí, ak si vie správne vybrať partnerov.

My od roku 1999 pôsobíme ako konzultačná spoločnosť a od roku 2006 realizujeme prieskumy verejnej mienky prostredníctvom vlastnej siete 550 anketárov.

Robíme prieskumy a zväčša následne aj nastavujeme a realizujeme kampaň pre klienta. Relevantné výsledky prieskumu sú pre nás veľmi dôležité. Bez objektívnych výsledkov v prieskume nie je možné uskutočniť úspešnú kampaň.

Kampaň je ako mozaika, ktorá sa skladá z malých kamienkov a je potrebné urobiť veľa správnych čiastkových rozhodnutí, ktoré smerujú k cieľu.

Každá kampaň je individuálna a nastaví sa presne na mieru klienta. Pri tvorbe kampane berieme do úvahy aj jednotlivé danosti, vlastnosti a schopnosti klienta.