fbpx

pero-na-obrazovke

Ponúkame kvantitatívne prieskumy na reprezentatívnej vzorke, resp. vzorke až 3000 respondentov. Vo výnimočných prípadoch je možné uvažovať aj o zvýšení tohto počtu. Prieskumy realizujeme celoslovenské regionálne i lokálne. Okrem kvótnych znakov je možný použiť aj náhodný výber respondentov. Prieskumy realizujeme aj na vybraných sociálno-demografických skupinách.
Ďalej ponúkame:

In-home testy: členovia vybraných domácností hodnotia produkty, reklamy, kreatívne nápady a podobne.

In-hall testy: členovia cieľových skupín hodnotia produkty, reklamy, kreatívne nápady a podobne

Ankety – rozdávané: respondenti odpovedajú na štandardizované otázky

Mystery shopping: falošný nákup, falošný záujem o služby. Ide najmä o hodnotenie kvality a úrovne služieb.

Focusové skupiny: moderovaná diskusia členov cieľovej skupiny.
V úlohe moderátora vystupuje skúsený sociológ.