fbpx

slovensko

Disponujeme vlastnou anketárskou sieťou.

Tvorí ju 550 našich spolupracovníkov rozmiestnených po celom území SR. Kvalita a rozsah anketárskej siete nám umožňuje realizáciu prieskumov aj na veľkých vzorkách 1500 – 3000 respondentov.

Naša anketárska sieť má 550 anketárov, pokrývajúcich celé územie SR. Každý z nich pracuje v regióne kde žije a ktorý dôverne pozná. Musí absolvovať školenie, ktoré ho podrobne inštruuje o štandardoch, ktoré používa agentúra abakis. V rámci každého prieskumu anketár obdrží podrobné pokyny, ktoré mu uľahčia prácu s respondentmi a zabránia problémom pri vypĺňaní dotazníkov. V prípade zložitejších výskumov zvolávame a osobne inštruujeme anketárov, ktorí sa na akcii zúčastnia. Pri každom výskume garantujeme, že podrobne skontrolujeme minimálne 25% vyplnených dotazníkov. Môžeme preto garantovať špičkovú kvalitu anketárskej práce.